Search

Lưu ý
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Giới thiệu trường Lycée Pablo Neruda

  

     Trường Trung học phổ thông Pablo Neruda có 1032 học sinh và sinh viên, và cung cấp giáo dục nghề, công nghiệp và phổ thông đa dạng, như:

 • Ngành điện (CAP)
  • Ngành sản xuất công nghiệp (Baccalauréat)
  • Ngành gia công kim loại (Baccalauréat)
  • Ngành kỹ thuật điện, năng lượng và thiết bị liên lạc (Baccalauréat)
  • Chứng chỉ trong năng lượng tái tạo
  • Ngành kỹ thuật điện (BTS)

     Trường cung cấp nhiều loại hình đào tạo (Đào tạo cơ bản, thực tập, suốt đời) trong các cơ sở tại trường và trong các khu vực kỹ thuật riêng. Các thiết bị được sử dụng hiệu quả tạo điều kiện mô phỏng các hoạt động thực tế trong nghề - giúp học sinh có trải nghiệm như đang làm việc tại công ty (Học về sản xuất, bảo trì hay quản lý).

     Trung tâm tài nguyên kỹ thuật điện tạo điều kiện cộng tác và phối hợp giữa các trường và công ty, như:

 • Các công ty công nghiệp cần phát triển một số dự án phức tạp và đào tạo nhân viên với các tài nguyên phù hợp.
 • Khi các trường kỹ thuật và trường nghề xây dựng dự án công nghiệp, học sinh và sinh viên phải xử lý các vấn đề thực tế. Mối quan hệ này với các công ty tăng cường khả năng thực hành cho học sinh – tăng trình độ & kỹ năng làm việc chuyên môn cho học sinh.

      Trung tâm tài nguyên có 1000 học sinh đến từ khu vực trong ngành kỹ thuật điện (BAC PRO và BTS), và học sinh đến từ trường Đại học trong ngành kỹ thuật điện (License PRO).

      Cộng tác: Quan hệ cộng tác giữa trường Pablo Neruda và Công ty Schneider Electric (đứng đầu trên thế giới trong lĩnh vực điện) là quan hệ cộng tác lâu dài.

 • Pablo Neruda tiếp nhận trường điện của Schneider: Trường Paul Louis Merlin
 • Công ty tiếp nhận học viên và người lớn trong quá trình đào tạo suốt đời.
 • Trường và công ty chia sẻ kinh nghiệm và thiết bị.
 • « ingénieurs pour l’école » nhân viên (thường là kỹ thuật viên) từ Schneider Electric được bổ nhiệm để xây dựng hoạt động cộng tác giữa trường và các công ty.

     Trường trung học Pablo Neruda là trường thí điểm tại « Campus des métiers et des qualifications Grenoble énergie Campus », chuyên về mạng lưới điện thông minh.

     Các quan hệ công tác với công ty năng lượng Pháp: ERDF, RTE, Trường ĐH Grenoble Alps và các viện nghiên cứu như CEA – INES.

     Kinh nghiệm quốc tế: Trường có lớp quốc tế tại Ý và hoạt động kết nghĩa với cộng tác tại Sicily.

 

 

 

Additional information