Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BCH  HỘI SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018-2020

                                               

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

DÂN TỘC

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ HIỆN NAY

ĐẢNG VIÊN

 
 

1

Trần Quốc Phương

08/09/1988

Kinh

Khoa ĐT – ĐL

Chủ tịch Hội SV

x

 

2

Lê Văn Đông

24/10/1998

Kinh

56CĐL

P.Chủ tịch Hội SV

 

 

3

Hoàng Ngọc Minh

 09/08/1998

Kinh

56CS1

UV BTK

 

 

4

Trịnh Xuân Trung

23/06/1998

Kinh

56CĐT2

UV BCH

 

 

5

Dương Ngọc Hà

18/02/1992

Kinh

56CĐC1

UV BCH

 

 

6

Phan Tuấn Bình

02/08/1998

Kinh

56CĐL1

UV BCH

 

 

7

Nguyễn Thị Hà

02/10/1998

Kinh

56CQM1

UV BCH

 

 

8

Nguyễn Quốc Tuấn

28/11/1999

Kinh

57CQM

UV BCH

 

 

9

Nguyễn Hồng Minh

16/01/1998

Kinh

56CĐC2

UV BCH

 

 

10

Nguyễn Công Tùng

22/03/1998

Kinh

56CĐC2

UV BCH

 

 

11

Đặng Thị Lụa

21/05/2000

Kinh

56TMT

UV BCH

 

 

12

Dương Quốc Tuấn

08/10/1999

Kinh

57CĐL1

UV BCH

 

 

13

Tráng A Sà

06/08/1998

Mông

56CGK2

UV BCH

 

 

14

Nguyễn Minh Tiến

15/08/1999

Kinh

57CĐT

UV BCH

 

 

 

Additional information