Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Quyết định mức thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016

Quyết định mức thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015 của nhà trường như sau:

Quy chế Thi đua - Khen thưởng trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Quy chế Thi đua - Khen thưởng trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Lấy ý kiến về mô hình phòng truyền thống Nhà Trường

Kính đề nghị các Cán bộ, giáo viên đóng góp ý kiến về mô hình phòng truyền thống Nhà trường.

Ý kiến đóng góp xin gửi về: Trịnh Thục Trâm - Trường CĐNCKNN; Tell: 0915260269

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2015

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHI TIÊU NỘI BỘ

(Năm 2015- Sửa đổi lần thứ 11)

Quyết định mức thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015

Quyết định mức thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI THỂ DỤC THỂ THAO KHỐI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ LỊCH THI ĐẤU

KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC GIẢI THỂ DỤC THỂ THAO KHỐI CÁN BỘ  CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ LỊCH THI ĐẤU

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2014

Công khai Quyết toán năm 2014

Additional information