Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP TẠI TRUNG QUỐC CỦA THẦY HÀ NGỌC TÂN - THÁNG 11/2011

Các đoàn tham dự  gồm 7 nước thuộc các nền kinh tế APEC

Tổng số 45 người phần lớn là các giáo viên thuộc các cơ sở dạy nghề:

Additional information