Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Cơ cấu tổ chức nhà trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tel: 02113866542,   Fax: 02113866542, Website: www.cam.edu.vn

Tiền thân là Trường Máy kéo Hà Trung thành lập năm 1960 tại Hà Trung - Thanh Hoá. Tháng 8 năm 1965 Trường chuyển đến xã Trung Mỹ - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 4 năm 1966 đổi tên thành Trường Trung học Cơ khí nông trường, đến tháng 08 năm 1972 đổi tên thành Trường Công nhân Cơ khí nông nghiệp 1 Trung ương. 

Tháng 1 năm 2007, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Công nhân Cơ khí nông nghiệp 1 Trung ương theo quyết định số 77/QĐ-Bộ LĐTB-XH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 12/01/2007 và quyết định số 197/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/01/2007 của Bộ NN và PTNT về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

Tháng 01 năm 2018 nhà trường đã đổi tên thành trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp theo Quyết định số 907/QĐ-LĐTBXH ngày 20/06/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quyết định 4322/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trư­ờng Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp;

Nhà trường hiện có 5 phòng, 7 khoa 3 Trung tâm. Trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên đoàn kết một lòng, có kiến thức, có tay nghề cao, luôn luôn đổi mới và tâm huyết với nghề trong đó đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường hiện có 244 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 7 tiến sỹ; 148 thạc sỹ, nhiều giáo viên và cán bộ quản lý có trình độ tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương và tiếng Anh đạt trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

 Nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ HSSV với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khẳng định được mình. Xây dựng được thương hiệu của Trường và luôn có vị thế xứng đáng trong ngành NN & PTNT, tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực.

Additional information