Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 51 năm 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 51 năm 2022 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(19/12/2022)

 

 

 

 

* Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng  - Bộ NN&PTNT

08h00  - Hà Nội

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Sơn (Đào tạo), đ/c Tòng ( CNTT)

 

 

 

 

* Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Vĩnh Phúc

08h30 - Trường Cao đẳng Việt Xô số 1, Phúc Yên 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đoàn tham dự thi 

 

 

 

 

 * Làm việc với Tổ bảo vệ

 15h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Tố Như 

 Lãnh đạo phòng TCHC

Thứ 3
(20/12/2022)

 

 

 

 

* Tham dự hội thảo về kiểm định chất lượng - Tổng cục GDNN

08h00 - Hà Nội

Đ/c Đào Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 * Họp thông qua các dự thảo báo cáo

14h00 - Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(21/12/2022)

* Chúc mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

08h00 – tại các đơn vị

Đ/c Phạm Tố Như

Đại diện phòng TCHC

 

 

 

 

* Họp BCH Công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và NLĐ tại các đơn vị

14h00 – Phòng họp T2 -NHB

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

BGH Công đoàn; Chủ tịch công đoàn bộ phận, Kế toán công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(22/12/2022)

 

 

 

 

* Các phòng, khoa, Trung tâm tổ chức gặp mặt cựu quân nhân tại đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (23/12/2022)

 

 

 

 

*Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

08h30 – Trường Cao đẳng Việt Xô số 1, Phúc Yên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đoàn tham dự thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(24/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (25/12/2022)

 

 

 

 

Additional information