Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 47 năm 2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 47 năm 2022 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(21/11/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

 Từ 21/11 – 26/11 –  TP Hồ Chí Minh

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Thành, đ/c Hạnh (SP-KT); đ/c Tòng (CNTT) 

 

 

 

 

 * Tập huấn đánh giá trường chất lượng cao

Từ 21/11 – 23/11 tại Hà Nội 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(22/11/2022)

 

 

 

 

 * Làm việc với Công ty phần mềm Bình Minh

09h00 - Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Hải, đ/c Hội (QLTS); Đ/c Toàn (Đào tạo); Đ/c X.Phương, đ/c Hưng (CNTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(23/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(24/11/2022)

 

 

 

 

 * Làm việc với đoàn kiểm tra công tác dân chủ cơ sở huyện Bình Xuyên

08h00 - Phòng họp T2 - NHB

  Đ/c Phạm Tố Như

 Lãnh đạo đơn vị: TCHC, TCKT, CT HSSV, Công đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (25/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(26/11/2022)

 

 

 

 

 * Tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và Thủy sản

 07h00 – Bắc Ninh

 Đ/c Phạm Tố Như

 Đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (27/11/2022)

 

 

 

 

                Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 24/11/2022 (thứ 5) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

         Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/11/2022. Tổng số công trong tháng: 22 công.

Additional information