Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất.

 Tầm nhìn

Nhà trường là một trong các trường cao đẳng chất lượng cao dẫn đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, là 01 trong 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20.

 Hệ thống giá trị cơ bản

Nhà trường có truyền thống được kết tinh qua 60 năm xây dựng và phát triển, có đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết; đội ngũ các cán bộ quản lý, nhà giáo có kỹ năng, phương pháp sư phạm tiên tiến, luôn năng động, sáng tạo và chủ động.

Trường luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, công bằng, dân chủ; tạo lập được không gian văn hóa riêng tiên tiến, giàu bản sắc, là môi trường thuận lợi cho cán bộ và giáo viên phát huy hết nội lực đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Nhà trường xác lập được vị thế, uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Mục tiêu chiến lược

Phát triển trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp trở thành một trong những trường dẫn đầu của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể; khai thác có hiệu quả các tiềm năng; huy động tối đa mọi nguồn lực, ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả khoa học, công nghệ đưa Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao và là 01 trong 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20”, được cơ quan quản lý cấp trên, người học và xã hội công nhận.

Học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ tham gia thị trường lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế, có việc làm phù hợp trong thời gian từ 3 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa phương thức và trình độ đào tạo nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo đơn đặt hàng từ Nhà nước. Hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. 

Xây dựng thương hiệu “Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp” thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực GDNN.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TỚI NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Chiến lược tổ chức, quản lý và nguồn nhân lực

 * Công tác tổ chức và quản lý

- Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động; sắp xếp cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết 19.

- Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của nhà trường.

- Nâng cao trách nhiệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết; phát huy tiềm năng sẵn có của từng đơn vị, từng cá nhân; đóng góp chung vào sự phát triển nhà trường.

- “Xanh hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp” của nhà trường.

* Công tác phát triển nguồn nhân lực

 - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chủ động và sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong thời kỳ hội nhập với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- 100% nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn theo tiêu chí trường chất lượng cao. 

- 100% nhà giáo ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. 

- Trên 50% nhà giáo sử dụng thành thạo 01 ngoại ngữ, có khả năng giảng dạy bằng ngoại ngữ các nghề đạt chuẩn quốc tế.

- Nhà giáo được cử đi thực tế tại các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định.

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia làm nòng cốt cho các hoạt động đào tạo của nhà trường và hệ thống GDNN. Xây dựng tập thể sư phạm quyết tâm đổi mới, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo của nhà trường.

Chiến lược tuyển sinh

- Tuyển sinh hệ chính quy đạt:

+ 1500 ÷ 1800 HSSV/năm trong giai đoạn 2020-2025.

+ Tăng bình quân 10÷12% sau mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030.

Trong đó hệ cao đẳng chiếm từ 40%÷50% tổng số lượng tuyển sinh. Nghề trọng điểm chiếm trên 50% tổng số HSSV, cân đối số lượng tuyển sinh giữa các nghề cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

- Tuyển sinh hệ sơ cấp đạt: 4.000 ÷ 5.000 học viên/năm.

Trong đó: đào tạo lái xe 3.500, Sư phạm dạy nghề: 350 ÷ 500 học viên; vận hành máy nâng: 400 ÷ 500. Tăng cường tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng theo các đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 

 - Ứng dụng hiệu quả truyền thông, công nghệ hiện đại trong công tác tuyển sinh.

Chiến lược phát triển đào tạo

- Mở rộng và phát triển từ 2 đến 3 nghề đào tạo thuộc lĩnh vực về công nghệ và dịch vụ; chú trọng phát triển các nghề đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp phù hợp với năng lực của nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hoàn thành và ban hành chuẩn đầu ra cho các nghề được cấp phép đào tạo. Xây dựng, rà soát, điều chỉnh toàn bộ các chương trình, giáo trình đào tạo; đảm bảo 100% các môn học, mô đun, học phần trong các chương trình đào tạo có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo.

Về phát triển quy mô đào tạo:

+ Đến năm 2025: Đối với hệ chính quy trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 5.000 HSSV/năm. Sơ cấp và bồi dưỡng: 8.000 người/năm. 

+ Đến năm 2030: Đối với hệ chính quy trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 8.000 HSSV/năm. Sơ cấp và bồi dưỡng: 10.000 người/năm. 

Về tổ chức đào tạo

+ Thực hiện thành công các chương trình đào tạo chuyển giao từ CHLB Đức đối với nghề Công nghệ ô tô và nghề Cắt gọt kim loại.

+ Nâng cao chất lượng đào tạo các nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế và được tổ chức hoặc trường tiên tiến quốc tế kiểm định và công nhận chất lượng đầu ra.

+ Đa dạng hóa các hình thức tổ chức đào tạo, thay đổi phương pháp, công nghệ đào tạo theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm.

- Liên kết đào tạo với từ 01-03 trường Đại học, Học viện để liên thông đào tạo cho HSSV.

- Về kết quả đào tạo

+ Tỷ lệ HSSV ra trường so với đầu vào tuyển sinh đầu khóa đạt trên 90%.

+ Tỷ lệ HSSV tham gia thi tốt nghiệp nghề đạt yêu cầu từ 98% -100% .

+ 100% HSSV đào tạo theo chương trình chất lượng cao đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ theo tiêu chí đề ra.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hệ GDTX đạt trên 90%.

Chiến lược đảm bảo chất lượng

Phát triển trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp toàn diện trên mọi mặt hoạt động của trường, được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền đánh giá đạt các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao, 07 nghề đào tạo trọng điểm của trường được kiểm định đạt tiêu chí kiểm định trong nước và quốc tế, tạo sự đột phá về chất lượng. 

- Giữ vững đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo.

- Đạt tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

- 100% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý trường chất lượng cao; Các hoạt động quản lý của trường và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới

- 100% các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng bên trong được Nhà trường cam kết thực hiện và không ngừng đánh giá, cải tiến nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của hệ thống.

- Thường xuyên tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, nhiều nguồn thông tin để có giải pháp điều chỉnh cho thích hợp nhằm mục đích liên tục nâng cao chất lượng đào tạo.

- Áp dụng nguyên tắc đánh giá chéo và đánh giá từ bên thứ ba cho các bài kiểm thi kết thúc môn học/mô đun, đảm bảo khách quan, công bằng cho người học.

- Áp dụng các công cụ đánh giá đã được tiếp cận và chuyển giao từ các chương trình hợp tác quốc tế (Hội đồng Anh, AFD - Pháp, GIZ - Đức và Học viện Chisholm - Úc).

Chiến lược phát triển tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị

Công tác tài chính

- Đảm bảo, giữ vững ổn định tài chính, thực hiện tốt công tác lập dự toán, thực hiện công tác tài chính đúng quy định pháp luật.

- Chi trả đúng hạn nợ gốc và lãi vay dự án TP3 thuộc Dự án Đầu tư phát triển các trường dạy nghề CLC sử dụng vốn ODA của Chính Pháp từ năm 2019-2023, số tiền 24,3 tỷ đồng (phụ lục 5).

- Phấn đấu đạt được mức thu học phí và thu các hoạt động dịch vụ khác theo dự toán đã lập. Dự kiến đến năm 2030, thu nhập bình quân của CBGV đạt 20.000.000 đồng/tháng.

- Giao tự chủ một phần tài chính đối với một số đơn vị trong nhà trường.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

- 100% nhà cửa, vật kiến trúc được quản lý và bảo trì thường xuyên để việc sử dụng được hiệu quả.

- Đến năm 2025, trường có đủ diện tích đất và các công trình hiện đại đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định về định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp.

- Quản lý vật tư, trang thiết bị đảm bảo tiết kiệm, đúng định mức, sử dụng hiệu quả, tăng tần suất sử dụng thiết bị.

- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sáng tạo mô hình, trang thiết bị tự làm phục vụ đào tạo. 

- Giảm một phần chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc thông qua các dịch vụ kết hợp đào tạo và sản xuất.

Chiến lược người học

Học sinh, sinh viên là trung tâm trong mọi hoạt động của nhà trường, HSSV phải được phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. 

- Người học được đối xử bình đẳng, được tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường.

- 100% HSSV được giới thiệu việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp đảm bảo có việc làm trong vòng 3 ÷ 6 tháng sau khi tốt nghiệp, trong đó trên 90% HSSV các nghề trọng điểm làm việc đúng theo nghề đào tạo.

- Tăng cường thời lượng dạy kỹ năng mềm cho HSSV đảm bảo sau khi tốt nghiệp HSSV có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, có khả năng tự tạo việc làm, khởi nghiệp và tự học nâng cao trình độ. 

- Tỷ lệ hao hụt học sinh, sinh viên dưới 5%.

- Đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động ngoại khóa của người học.

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào để thu hút đông đảo người học tham gia.

 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

Phát triển trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thành một trung tâm khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 một cách hiệu quả phục vụ đào tạo. Nhà trường trở thành trung tâm liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cấp độ quốc tế.

- Xây dựng được mối liên kết trong đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường từ các nước trong khu vực và các nước có nền khoa học, giáo dục phát triển trong nhóm G20 trên thế giới. 

- Trên 40% cán bộ, nhà giáo thực hiện đề tài, sáng kiến cấp trường trong năm học với trên 90% được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy.

- Thực hiện được từ 01÷ 03 đề tài khoa học cấp Tỉnh, Bộ hoặc tương đương.

- Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo đào tạo nghề chất lượng cao, cấp độ quốc tế; tạo sự thay đổi căn bản, toàn diện về quản lý, dạy và học nghề theo hướng hiện đại.

- Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ đủ mạnh về số lượng và bảo đảm về chất lượng đáp ứng vận hành và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại theo chuẩn trường chất lượng cao, cấp độ quốc tế. 

- Tổ chức các hoạt động quản lý nhà trường theo hướng “trường học điện tử”; tổ chức dạy và học theo hướng số hóa, mô phỏng hóa, tạo đột phá về chất lượng đào tạo góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập với khu vực và quốc tế.

- Hình thành và cải thiện nguồn thu hàng năm từ các hoạt động khoa học công nghệ.

Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp

* Công tác hợp tác quốc tế

 - Trở thành thành viên của tổ chức hoặc hiệp hội quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

 - Tham gia ít nhất 1 dự án quốc tế nhằm nâng cao năng lực của nhà trường, tiếp cận chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến G20.

 - Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với 1- 2 trường thuộc các nước phát triển, có hệ thống giáo dục nghề nghiệp tiên tiến.

* Quan hệ doanh nghiệp

- Phát triển quan hệ với doanh nghiệp và các địa phương để tạo nguồn việc làm cho học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm bảo 100% HSSV có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; HSSV có cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp với chuyên môn và năng lực bản thân.

- Xây dựng quan hệ liên kết với một số doanh nghiệp như là đối tác chiến lược của nhà trường để có thể triển khai mô hình “Đào tạo kép” nhà trường và doanh nghiệp.

- Mỗi khoa chuyên môn tự chủ trong hợp tác chiến lược toàn diện với tối thiểu 02 doanh nghiệp. 

- Hợp tác với 01-02 đối tác tin cậy, uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

Chiến lược phát triển thương hiệu

 Xây dựng và phát triển thương hiệu “Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp” trở thành thương hiệu dẫn đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao  của hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, tiếp cận với nền giáo dục của các nước phát triển trong nhóm G20 với khẩu hiệu “Chất lượng - Dẫn đầu - Tin cậy”.

Additional information