Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

THÀNH TÍCH HỘI GIẢNG CÁC CẤP

 HỘI GIẢNG TOÀN QUỐC

Năm

Họ và tên

Đạt giải

1994

Phạm Tố Như

Giải nhì

1997

Đỗ Viết Tuấn

Giải nhì

2000 

Phạm Tố Như

Giải nhất

Nguyễn Xuân Thuỷ

Giải Ba

2003 

Nguyễn Xuân Thuỷ

Giải nhất

Lê Bảo Hưng

Giải Ba

2006 

Nguyễn Trung Mười

Giải nhất

Nguyễn Hữu Thành

Giải nhì

2009

Nguyễn Ngọc Cường

Giải nhất

Hà Thanh Sơn

Giải nhất

2012

Vũ Quang Huy

Giải nhì

Nguyễn văn Bảy

Giải Ba

2015

Hồ Sĩ Khương

Giải nhất

Nguyễn Văn Thông

Giải nhì

Đoàn Mạnh Hà

Giải nhì

 HỘI GIẢNG CẤP TỈNH  

Năm

Họ và tên

Đạt giải

2000

Phạm Tố Như

Giải nhất

Đỗ Viết Tuấn

Giải nhất

Nguyễn Xuân Thuỷ

Giải nhất

2003

Nguyễn Xuân Thuỷ

Giải nhất

Nguyễn Hữu Thành

Giải nhất

Nguyễn Quốc Hùng

Giải nhất

Lê Bảo Hưng

Giải nhất

2006

Nguyễn Trung Mười

Giải nhất

Nguyễn Hữu Thành

Giải nhất

Vũ Quang Huy

Giải nhất

Trần Nam Toàn

Giải nhất

Lê Văn Hùng

Giải nhì

Phan Trường Giang

Giải nhì

2009

Hà Thanh Sơn

Giải nhất

Trần Văn Kiên

Giải nhất

Nguyễn Ngọc Cường

Giải nhất

Chu Mạnh Hùng

Giải nhất

2011

Vũ Quang Huy

Giải Nhất

Nguyễn Văn Bảy

Giải Nhất

Nguyễn Thị Hạnh

Giải Nhất

Trịnh Xuân Bình

Giải Nhất

Tạ Ngọc Dũng

Giải Nhất

Vũ Thị Hồng Chuyên

Giải Nhì

2013

Hồ Sỹ Khương

Giải Nhất

Nguyễn Văn Thông

Giải Nhất

Đoàn Mạnh Hà

Giải Nhất

Nguyễn Thị Tuyến

Giải Nhất

Phạm Công Lý

Giải Nhì

Hoàng Tùng

Giải Nhì

2015

Bùi Thị Len

Giải Nhất

Đỗ Tiền Phong

Giải Nhất

Lại Thị Hạnh

Giải Nhất

Hoàng Văn Thông

Giải Nhất

Trần Xuân Phương

Giải Nhất

Phạm Công Lý

Giải Nhất

2017

Chu Mạnh Vinh

Giải Nhất

Trịnh Thị Phong Lan

Giải Nhất

Hoàng Văn Quân

Giải Nhất

Hoàng Văn Ba

Giải Nhì

Nguyễn Tuấn Hưng

Giải Nhì

Lê Kiên Cường

Giải Ba

Additional information