Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Xem chi tiết

Ghi chú

01

 01/8/2022 - 07/8/2022

 29/7/2022

 XEM CHI TIẾT

 TKB tuần 01 học kì 1 năm học 2022-2023

02 

 08/8/2022 - 14/8/2022

 05/8/2022

 XEM CHI TIẾT

 

03 

 15/8/2022 - 21/8/2022

 12/8/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ, TKB các lớp CĐ khóa 62

04 

 22/8/2022 - 28/8/2022

 19/8/2022

 XEM CHI TIẾT

TKB_K62_TCVH

 Cập nhật lịch LĐ; 

Lịch học khóa 62 trung cấp + VH

05 

 05/9/2022 - 11/9/2022

 31/8/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch học khóa 62

06 

 12/9/2022 - 18/9/2022

 09/9/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

07 

 19/9/2022 - 25/9/2022

 16/9/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

08 

 26/9/2022 - 02/10/2022

 23/9/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

09 

 03/10/2022 - 09/10/2022

 30/09/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

10 

 10/10/2022 - 16/10/2022

 07/10/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

11 

 17/10/2022 - 23/10/2022

 14/10/2022

 XEM CHI TIẾT

Cập nhật lịch LĐ 

12 

 24/10/2022-30/10/2022

 21/10/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

13 

 31/10/2022 - 06/11/2022

 28/12/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

14 

 07/11/2022 - 13/11/2022

 04/11/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 28/11/2022 - 04/12/2022

  15/11/2022

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch LĐ

18 

 04/12/2022 - 11/12/2022

 02/12/2022

 XEM CHI TIẾT

 

19 

 12/12/2022 - 18/12/2022

 09/12/2022

 XEM CHI TIẾT

 

20 

 19/12/2022 - 25/12/2022

 16/12/2022

 XEM CHI TIẾT

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN HỌC

1. Giờ học lý thuyết: 45 phút/ 01 tiết học 

Buổi

Sáng

Tiết

Thời gian

Buổi

Chiều

Tiết

Thời gian

1

07h15-08h00

6

13h00-13h45

2

08h05-08h50

7

13h50-14h35

3

08h55-09h40

8

14h40-15h25

4

09h50-10h35

9

15h35-16h20

5

10h40-11h25

10

16h25-17h10

2. Giờ học thực hành/Tích hợp: 60 phút/01 tiết học 

Buổi

Sáng

Tiết

Thời gian

Buổi

Chiều

Tiết

Thời gian

1

07h15-08h15

5

13h00-14h00

2

08h15-09h15

6

14h00-15h00

3

09h25-10h25

7

15h10-16h10

4

10h25-11h25

8

16h10-17h10

  3. LĐ: Các lớp đi lao động.

 

4. TV: Các lớp Thi/học tại phòng máy tính của Thư viện.

 

5. Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp vào sau tiết cuối của buổi học cuối trong tuần.

 

6. TKB màu vàng học online, màu trắng học trực tiếp trên lớp.

 

 

Additional information