Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trung tâm Ngoại ngữ (tiền thân là phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập tháng 8 năm 2014) được thành lập tháng 01 năm 2022. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được nhà trường giao phó, tập thể phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã được Hội đồng thi đua khen thưởng ghi nhận trong đó có 3 năm được công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc và được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Cán bộ, giáo viên của Trung tâm cũng được nhà trường ghi nhận với 12 lượt cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 06 giáo viên được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đăng bởi Trung tâm Ngoại ngữ

Additional information