Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Danh sách hội đồng trường

 

TT

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỨC VỤ

I

BAN THƯỜNG TRỰC (Quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính và tài sản) 

1

Phạm Tố Như

Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban

2

 Phạm Thị Lan Phương

Phó Chủ tịch HĐ/Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Văn Thông

Thư ký

II

BAN QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO 

1

Đỗ Viết Tuấn                                      

Uỷ viên

2

Nguyễn Đức Nam

Ủy viên

III

BAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI HỌC NGHỀ 

1

Nguyễn Ngọc Cường

Phó Trưởng ban

2

Vũ  Thị Nhinh

Ủy viên

3

Hà Ngọc Tân

Ủy viên

IV

BAN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ 

1

Lê Đức Quảng

Trưởng ban

2

Lê Xuân Thắng

Phó Trưởng ban

3

Vũ Thị Lâm

Ủy viên

Additional information