Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CÁP, CAO ĐẲNG

CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

TT

Mã nghề

Tên nghề

Chương trình đào tạo

Ghi chú

 1

 6510216

Công nghệ ô tô

Xem chi tiết

CTĐT chuyển giao từ Đức

 6520227

Điện công nghiệp

Xem chi tiết

CTĐT chuyển giao từ Pháp

 6520225

Điện tử công nghiệp

Xem chi tiết

CTĐT chuyển giao từ Úc

 6520123

Hàn

Xem chi tiết

CTĐT chuyển giao từ Pháp

 6520121

Cắt gọt kim loại

Xem chi tiết

CTĐT chuyển giao từ Pháp

 II. CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

TT

Mã nghề

Tên nghề

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo

1

6340113

Logistics

Xem chi tiết

Xem chi tiết

2

6503302

Kế toán doanh nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

3

6580102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Xem chi tiết

Xem chi tiết

4

6480202

Công nghệ thông tin (ƯDPM)

Xem chi tiết

Xem chi tiết

5

6480203

Tin học văn phòng

Xem chi tiết

Xem chi tiết

6

 6480209

Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết

Xem chi tiết

7

6510216

Công nghệ ô tô

Xem chi tiết

Xem chi tiết

8

 6520121

Cắt gọt kim loại

Xem chi tiết

Xem chi tiết

9

 6520123

Hàn

Xem chi tiết

Xem chi tiết

10

6520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

11

6520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xem chi tiết

Xem chi tiết

12

 6520225

Điện tử công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

13

 6520227

Điện công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

14

6520263

Cơ điện tử

Xem chi tiết

Xem chi tiết

15

6520264

Tự động hóa công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

  III. CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

TT

Mã nghề

Tên nghề

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo

1

5340113

Logistics

Xem chi tiết

Xem chi tiết

2

5503302

Kế toán doanh nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

3

5580102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Xem chi tiết

Xem chi tiết

4

5480203

Tin học văn phòng

Xem chi tiết

Xem chi tiết

5

 5480209

Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết

Xem chi tiết

6

5510216

Công nghệ ô tô

Xem chi tiết

Xem chi tiết

7

 5520121

Cắt gọt kim loại

Xem chi tiết

Xem chi tiết

8

 5520123

Hàn

Xem chi tiết

Xem chi tiết

9

5520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

10

5520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xem chi tiết

Xem chi tiết

11

 5520225

Điện tử công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

12

 5520227

Điện công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

13

5520263

Cơ điện tử

Xem chi tiết

Xem chi tiết

14

5520264

Tự động hóa công nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

15

5340424

Quản lý và bán hàng trong siêu thị

Xem chi tiết

Xem chi tiết

16

5480213

Vẽ và thiết kế trên máy tính

Xem chi tiết

Xem chi tiết

17

5520102

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

18

55201 83

Vận hành máy thi công nền

Xem chi tiết

Xem chi tiết

19

5520187

Vận hành máy nông nghiệp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

20

58401 16

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

Additional information