Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 50 năm 2022 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 50 năm 2022 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(12/12/2022)

 

 

 

 

 * Khai giảng lớp SCN Xe nâng hàng và Vận hành Cầu trục

 15h00 – Công ty VPIC

Đ/c Đào Tuấn Anh 

Đại diện đơn vị: Đào tạo,  Cơ khí, TT TS&GTVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(13/12/2022)

 

 

 

 

 * Đi công tác

 07h00 - Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Lâm (TCKT) 

 

 

 

 

 * Khai giảng lớp SCN Xe nâng hàng và vận hành Cầu trục

08h00 - tại Công ty Prime 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

Đại diện đơn vị: Đào tạo, Cơ khí, TT TS&GTVL

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(14/12/2022)

 

 

 

 

 * Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023

- Hội nghị Công tác đào tạo

13h30 - Phòng Hội thảo T3 - Thư viện 

 

 

 

15h30 - Phòng Hội thảo T3 - Thư viện

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 BGH; Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể; Tổ trưởng các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(15/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Giao lưu Thể dục thể thao

14h00 - Trường THPT Quang Hà 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

 BGH, CĐT, ĐTN, đ/c Cường (TT TS&GTVL) và vận động viên

 

 

 

 

Thứ 6 (16/12/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

Từ 16/12-18/12 - TP Hồ Chí Minh

Đ/c Đào Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 * Họp Hội đồng trường

13h30 - Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Tố Như 

HĐT; đ/c Đào Tuấn Anh Đ/c Quyết (ĐT-ĐL), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Phương (ĐNT)

 * Giao ban tuần và họp Hội đồng lương đợt II/2022

14h00 - Phòng họp T2-NHB

Đ/c  Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 * Gặp mặt Đoàn dự thi Kỹ năng nghề tỉnh Vĩnh Phúc

16h00 – Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH; Trưởng các đơn vị; Giám khảo và sinh viên dự thi 

Thứ 7
(17/12/2022)

 

 

 

 

 * Giao lưu thể dục thể thao khối thi đua các trường thuộc Bộ NN

07h00 - Bắc Ninh 

 Đ/c Phạm Tố Như

Theo kế hoạch và vận động viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (18/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Additional information