Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 43 năm 2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 43 năm 2022 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(24/10/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

Từ ngày 24-26/10 – TP Hồ Chí Minh

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Nhàn (TT Ngoại ngữ)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h30 – Hà Nội

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

* Họp xưởng 3 cấp độ

15h00 – Phòng họp T2

Đ/c Đào Tuấn Anh

Theo Quyết định

 

 

 

 

Thứ 3
(25/10/2022)

 

 

 

 

* Dự lễ thành lập trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo), đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

* Họp Khối thi đua các trường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

 08h00 – Trường Cao đẳng Việt Xô

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 Đ/c Huyền (TCHC)

 

 

 

 

* Họp về đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức

13h00 – Hà Nội

 Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Tòng (CNTT)

Thứ 4
26/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(27/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (28/10/2022)

 

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng

08h00 – Phòng họp T2 -NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

 

 * Đi công tác 

14h00 - Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Huyền (TT ĐT&SHLX)

 

 

 

 

Thứ 7
(29/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (30/10/2022)

 

 

 

 

          Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 25/10/2022 (thứ 3) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

         Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/10/2022. Tổng số công trong tháng: 21 công.

Additional information