Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 42 năm 2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 42 năm 2022 từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(17/10/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

08h00 - Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

 * Làm việc với công ty Compal Việt Nam

10h00 – Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

BGH, Lãnh đạo đơn vị: Đào tạo, ĐT-ĐL, Điện, CNTT, TT TS&GTVL 

 

 

 

 

Thứ 3
(18/10/2022)

 

 

 

 

* Họp về đánh giá trường chất lượng cao

08h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các phòng; Trưởng đơn vị: CN ô tô, Cơ khí, ĐT-ĐL, Điện, CNTT, SP-KT, TT TS&GTVL, TT Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
19/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(20/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (21/10/2022)

 

 

 

 

* Tham dự Hội thảo đánh giá trường chất lượng cao

07h00 - Hà Nội

Đ/c Đào Tuấn Anh

 

 

 

 

 

  * Khai giảng năm học 2022-2023

07h30 - Hội trường 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Thành phần theo Kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(22/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (23/10/2022)

 

 

 

 

        Chú ý:  Trang phục dự Lễ khai giảng: Nam áo trắng, đeo cavat, quần tối màu; Nữ áo dài; HSSV áo sáng màu, quần tối màu, giầy hoặc dép quai hậu.

 

Additional information