Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 44 năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 44 năm 2022 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(31/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(01/11/2022)

 

 

 

 

 * Tham dự Cuộc thi tìm kiếm tài năng KN ĐMST tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I/2022

 13h30 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hiếu (TT Ngoại ngữ); Nhóm tác giả khoa ĐT- ĐL; đ/c Thông (TCHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
02/11/2022)

 

 

 

 

* Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐT nhiệm kỳ 2017-2022 

09h30 - Phòng họp T2- NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các phòng;BCH Công đoàn;  Chủ tịch CĐ bộ phận, đ/c Lê Đức Quảng

 

 

 

 

  * Đi công tác

13h00 - Hà Nội  

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 Đ/c Lâm (TCKT) 

 

 

 

 

Thứ 5
(03/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (04/11/2022)

 

 

 

 

* Làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCCC

14h00-Phòng 309 - NHB

Đ/c Phạm Tố Như

Lãnh đạo Phòng: TCHC, QLTS

 

 

 

 

 * Giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 -NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

Thứ 7
(05/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (06/11/2022)

 

 

 

 

Additional information