Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 45 năm 2022 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày13/11/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 45 năm 2022 từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(07/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(08/11/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 - Yên Bái

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo)  

 

 

 

 

* Thanh tra sổ lên lớp Học kỳ II năm học 2020-2021; Năm học 2021-2022

08h00 - Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như

Thành viên Ban thanh tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(09/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(10/11/2022)

 

 

 

 

 * Dự lễ kỷ niệm  thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

08h00 – Vĩnh Phúc 

 Đ/c Đào Tuấn Anh

Lãnh đạo TT TS&GTVL 

 

 

 

 

 Họp chuẩn bị thi KNN tỉnh VP

13h30 -Sở LĐTBXH tỉnh VP  

 Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện phòng Đào tạo và chuyên gia 

Thứ 6 (11/11/2022)

 

 

 

 

 * Dự lễ kỷ niệm thành lập trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

 07h00 - Quảng Ninh

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Thành (SP-KT), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hiền (QLTS)

 

 

 

 

 * Họp triển khai tự đánh giá trường chất lượng cao

08h30 - Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh 

Lãnh đạo đơn vị: Đào tạo, CT HSSV, TCHC, TCKT, QLTS, TT ngoại ngữ; Lãnh đạo các khoa: CN ô tô, Điện, ĐT-ĐL, Cơ khí, CNTT, SP-KT

 

 

 

 

Thứ 7
(12/11/2022)

 

 

 

 

 * Dự lễ kỷ niệm thành lập trường Cao đẳng xây dựng Việt Xô

07h00 – Ninh Bình

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo)

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (13/11/2022)

 

 

 

 

Additional information