Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 48 năm 2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 48 năm 2022 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(28/11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(29/11/2022)

 

 

 

 

* Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của BCT

07h00 – Huyện ủy Bình Xuyên

Đ/c Đào Tuấn Anh

 

 

 

 

 

* Tham dự Hội nghị đào tạo

08h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo), đ/c Ngọc (TCHC)

Thứ 4
(30/11/2022)

 

 

 

 

 * Tham dự lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh VP năm 2022

08h00 – Vĩnh Yên 

 Đ/c Đào Tuấn Anh

Nhóm tác giả và HSSV

 

 

 

 

 * Họp Đảng ủy mở rộng

14h00 – Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

 

 * Họp về việc cài đặt phần mềm đào tạo

16h00 – Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Đại diện phòng TCKT, TCHC; Đ/c Tuấn, đ/c Mạnh (Đào tạo); đ/c Tòng, đ/c Hưng (CNTT); đ/c Hải, đ/c Hội (QLTS) 

Thứ 5
(01/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (02/12/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 -  Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

* Đi công tác

12h00 - Hà Nội 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

Đ/c Cường, đ/c Lực (TT TS&GTVL) 

 

 

 

 

Thứ 7
(03/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (04/12/2022)

 

 

 

 

                Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/11/2022. Tổng số công trong tháng: 22 công.

Additional information