Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch công tác tuần 49 năm 2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 49 năm 2022 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(05/12/2022)

 

 

 

 

 * Học Nghị quyết

Từ ngày 05/12-07/12 – Bình Xuyên 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(06/12/2022)

 

 

 

 

* Đối thoại giữa BGH và HSSV

13h30 – Hội trường

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; lãnh đạo các phòng, TT TS&GTVL, TTNN; phòng CT HSSV; Đại diện HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(07/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(08/12/2022)

 

 

 

 

 * Hội thảo ứng dụng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và CT đào tạo cơ điện tử, logistics trong giảng dạy

09h00 – Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 BGH; trưởng các phòng, khoa, trung tâm

 

 

 

 

* Đi công tác

13h00 – Bắc Ninh

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Thông ̣(TCHC)

 

 

 

 

* Làm việc với BHXH huyện Bình Xuyên

15h00 - Phòng họp T2 - NHB

   Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đại diện phòng TCHC, TCKT, QLTS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Thứ 6 (09/12/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hải Phòng

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Tuấn (Đào tạo), đ/c Thông (TCHC)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hiền, đ/c Lan (QLTS)

 

 

 

 

* Giao ban tuần và Học tập Nghị quyết

14h00 - Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Đào Tuấn Anh 

BGH; Bí thư các chi bộ; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

Thứ 7
(10/12/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (11/12/2022)

 

 

 

 

       

 

Additional information