Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Hướng dẫn sử dụng Website

Đây là hướng dẫn cập nhật Website, tài liệu tham khảo dành cho biên tập viên, có thể Download tại đây

Danh sách phân công CBVC tham gia trực Tết

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách phân công CBVC tham gia trực Tết về phòng TCHC chậm nhất 10h00 ngày 06/01/2014.

Quy chế làm việc trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Quy chế làm việc trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tháng 11/2013

Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tháng 11/2013 về phòng TCHC chậm nhất 16h00 thứ 2, ngày 25/11/2013

Tiến độ biên soạn tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch và Tiến độ biên soạn tài liệu theo tiêu chuẩn ISO để thực hiện. Sau ngày 30/11/2013 nhà trường sẽ thành lập các Tiểu ban để duyệt kết quả thực hiện của các đơn vị.

Danh sách nâng lương thường xuyên

Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm năm 2013 phòng TCHC đã niêm yết tại T1-NHB. Kính đề nghị các đồng chí CBCNVC nghiên cứu, xem xét, nếu có ý kiến thắc mắc, phản hồi thì liên lạc với phòng TCHC. 

Chương trình Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2013-2014 tại đây. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai. (New)

Danh sách HSSV chưa đóng tiền học phí

Danh sách HSSV chưa đóng tiền học phí. Đề nghị các Khoa chỉ đạo các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đôn đốc và thu, nộp theo quy định của nhà trường.

Additional information