Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Thông báo kết quả phiên họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014

Thông báo kết quả họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014.

 

Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2013 (Lần 2)

Kính gửi các đơn vị!

       Theo thông báo phòng TC-KT gửi các đơn vị về việc quyết toán thuế TNCN ngày 13/2/2014.

       Tính đến hết thời hạn nộp ngày 5/3/2014: Chỉ có 34/231 cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoàn thiện hồ sơ quyết toán và gửi về Phòng TC-KT. Còn 197 CB,GV,CNV ở đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ QT thuế năm 2013.
      
        Mong các đơn vị quan tâm tiếp tục triển khai đôn đốc CB,GV-CNV hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

 Hạn nộp cuối cùng phòng TC-KT nhận hồ sơ QT thuế là trước ngày 11/3/2014.
Sau thời hạn trên, cán bộ, giáo viên- CNV  tự chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan Thuế.
 
Xin trân trọng cảm ơn.

 

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói số 08 – Giám sát thi công xây dựng công trình xưởng Điện Công nghiệp (X23)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói số 08 – Giám sát thi công xây dựng công trình xưởng Điện Công nghiệp (X23)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói số 05 – Xây lắp xưởng Điện Công nghiệp (X23)

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu xây lắp xưởng Điện Công nghiệp

Thông báo mời thầu Gói số 05 – Xây lắp xưởng Điện Công nghiệp (X23)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo mời thầu gói số 08 – Giám sát thi công xây dựng công trình xưởng Điện Công nghiệp (X23)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe tham gia tập huấn tại Hải Dương

 Danh sách giáo viên tham gia lớp tâp huấn dạy thực hành lái xe tại Hải Dương(Từ 18/02 - 27/02/2014)

Additional information