Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Các đơn vị gửi Bảng chấm công và Bình xét ABC tháng 10

   Các đơn vị gửi Bảng chấm công và Bình xét ABC tháng 10 về phòng TCHC trước ngày 31/10 (tổng số 23 công).

Quy định bổ sung về chế độ làm việc của cán bộ, viên chức

Quy định bổ sung về chế độ làm việc của cán bộ, viên chức tại đây. Kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý gửi về Email của Đ/c: Phan Huy Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo. Thời gian nhận ý kiến đóng góp chậm nhất ngày 24/10/2013.

Góp ý kiến xây dựng cho các bản dự thảo hội đồng trường

Hiện nay các đồng chí thành viên của Hội đồng trường đã nhận được dự thảo các văn bản liên quan đến HĐT qua Email của mình. Kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu và đóng góp ý kiến xây dựng cho các bản dự thảo trên và gửi về Thư ký Hội đồng trường qua hộp thư chung của HĐT. Thời gian nhận ý kiến đóng góp chậm nhất là 16h00 ngày 21/10/1013.

Lịch họp Đảng ủy mở rộng chuyển sang tuần sau

Do từ ngày 26-28/9 học nhận biết ISO nên lịch họp Đảng ủy mở rộng chuyển sang tuần sau.

Danh sách Lớp tập huấn giáo viên dạy Lái xe ô tô tại trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp

Thông báo Danh sách Lớp tập huấn giáo viên dạy Lái xe ô tô tại trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp ngày 26-9-2013  xem chi tiết tại đây

Danh sách Giáo viên tập huấn nâng cao nghiệp vụ dạy thực hành lái xe tại Hải Dương

Thông báo Danh sách Giáo viên tập huấn nâng cao nghiệp vụ dạy thực hành lái xe tại Hải Dương (Dự kiến thời gian học từ giữa tháng 10)   xem chi tiết tại đây

Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS

 Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nữ của lớp mình có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định tại buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS tại Hội trường.

Thông báo về chương trình học bổng Thạc sỹ tại Nhật Bản

Thông báo về chương trình học bổng Thạc sỹ tại Nhật Bản xem tại đây. Các đơn vị tập hợp danh sách cán bộ - giáo viên đủ đk và có nhu cầu tham gia xét tuyển gửi về phòng TCHC trước 30/10/2013.

Additional information