Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lấy ý kiến cán bộ giáo viên trong toàn trường về Dự thảo Bộ luật Dân sự

Thông báo về việc Lấy ý kiến Cán bộ giáo viên trong toàn trường về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Mọi ý kiến xin gửi về phòng TCHC, hạn cuối nhận ý kiến góp ý là ngày 25/03/2015.

Quyết định phẩn bổ chỉ tiêu học bổng khuyến khích học nghề, phương thức cấp phát học bổng học kỳ I năm học 2014-2015

Quyết định phẩn bổ chỉ tiêu học bổng khuyến khích học nghề, phương thức cấp phát học bổng học kỳ I năm học 2014-2015

Kết quả thi công chức 2014

Kết quả thi công chức trường CĐN CKNN năm 2014

Quyết định giảm học phí cho đối tượng tuyển sinh năm học 2014-2015

Quyết định giảm học phí cho đối tượng tuyển sinh năm học 2014-2015

THÔNG BÁO CHI TIỀN HỌC BỔNG HỌC TẬP VÀ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014

THÔNG BÁO
V/v chi tiền học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng năm học 2013-2014

 Căn cứ Quyết định số 652/CĐNCKNN-TCKT ngày 01/06/2014 về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng khuyến khích học nghề, phương thức cấp phát học bổng học kỳ II năm học 2013-2014;

Căn cứ Danh sách HS-SV được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014 của Phòng Đào tạo;

Căn cứ Danh sách khen thưởng HS-SV đạt thành tích học tập: Xuất sắc - Giỏi - Khá năm học 2013-2014 của Phòng Đào tạo;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo tới toàn thể HS, SV như sau:

Phòng TC-KT sẽ thực hiện chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014 và tiền khen thưởng năm học 2013-2014 cho học sinh, sinh viên  Khóa 51, Khóa 52& Khóa 53(có danh sách kèm theo), cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 09/09 đến 20/09/2014

- Địa điểm: Phòng 208 - Nhà Hiệu bộ 6 tầng

Đề nghị Học sinh, sinh viên khi nhận tiền học bổng, khen thưởng mang theo Thẻ học sinh, sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân theo đúng thời gian quy định trên.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

 

 

 

ThS. Phạm Thị Lan Phương

Quyết định mức thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015

Quyết định mức thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015

Additional information