Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lịch thi đấu giải TDTT khối CBCNVC

Lịch thi đấu giải TDTT khối CBCNVC chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

phòng TCHC có gửi quyết định về việc điều chuyển cán bộ

Ngày 14/10/2013 phòng TCHC có gửi quyết định về việc điều chuyển cán bộ, viên chức trong đó điều động tạm thời Đ/c Lê Thị Thúy Hà về khoa CNTT. Do nhu cầu thực tế và đề nghị của Phòng QLTB & VT

 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Quyết định về việc ban hành quy chế Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Quyết định về việc Ban hành quy chế Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Additional information