Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Thông báo giới thiệu sách báo mới năm 2021

 .

 THÔNG BÁO GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI  

Thư viện nhà trường đã tiến hành bổ sung một số tài liệu mới để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Ngoài những cuốn sách giáo khoa không thể thiếu còn có những tài liệu tham khảo các môn học như: Toán học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lí,...và sách giáo dục đạo đức. Thư viện nhà trường có thêm các loại đầu sách chuyên ngành, tài liệu mới (có danh sách kèm theo). Để phục công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. 

Vậy phòng Đào tạo thông báo đến các phòng khoa phổ biến cho toàn thể giáo viên và học sinh, sinh viên được biết.

Chi tiết tại đây

                                                        Ngày 5 tháng 11 năm 2021

                                                    Thư viện

 

 

 

Additional information