Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Thông báo về việc góp ý cho báo cáo tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại và nghề Hàn trình độ Cao đẳng

 Hiện nay nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Hàn và nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, doanh nghiệp và người học để báo cáo được hoàn thiện hơn, mọi ý kiến góp ý gửi về thầy Hà Thanh Sơn - Phó trưởng phòng Đào tạo để tổng hợp, xem nội dung báo cáo TẠI ĐÂY  

 

Additional information